SOCIO GM-109 ตอบสนองการสั่งงานได้เราใจ ในราคาหลักร้อย

SOCIO GM-109 ตอบสนองการสั่งงานได้เราใจ ในราคาหลักร้อย

ให้ความถนัด คล่องตัวได้ดีเยี่ยมสำหรับการเล่นเกมในปัจจุบันกับ SOCIO GM-109 ที่ออกมาตอบสนองความต้องการกับนักเล่นเกมระดับเริ่มต้นได้ลงตัวด้วยราคาค่าตัวเพียงร้อยกว่าบาทเท่านั้น แต่มีคุณสมบัติที่ลํ้าสมัยเพียงพอสำหรับการควบคุมสั่งงานได้คล่องตัว ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนค่า dpi ได้ 4 ระดับมีปุ่ม Back/forward ให้กดใช้งานได้อย่างรวดเร็ว พร้อมเพิ่มโลหะขนาด 30 กรัมเข้าไปเพื่อถ่วงนํ้าหนักให้เกิดความสมดุล สามารถบังคับขยับเมาส์ไปในทิศทางต่างๆได้อย่างรวดเร็ว และเป็นธรรมชาติสามารถเล่นเกมได้สนุกเร้าใจมากยิ่งขึ้น