Tenda AP5 300Mbps Wireless N High Power Access Point

Tenda AP5 300Mbps Wireless N High Power Access Point

กระจายสัญญาณ Wi-Fi ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่กับ Tenda AP5 ที่มาพร้อมเสาสัญญาณขนาด 5dBi จำนวน 3 ชุดด้วยกันและมี Power Amplifier (Maximum Transmit Power = 23dbm) ซึ่งจะช่วยเร่งความแรงได้มากยิ่งขึ้น เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไร้สายในปัจจุบันได้ดีทั้งหมด ทั้งสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตกล่อง IPTV หรือ Smart TV เป็นต้นที่สำคัญรุ่นนี้ยังออกแบบมาให้รองรับ PoE (Power over Ethernet) ด้วยหรือการรับกระแสไฟฟ้าที่ปล่อยมาตามสายแลนได้ทันที (สูงสุด 40 เมตร) ติดตั้งได้ในทุกพื้นที่แม้ในบริเวณนั้นไม่มีปลั๊กไฟก็ตาม …