TOSHIBA CANVIO ALUMY 2TB ฮาร์ดดิสก์ต่อภายนอกสุดเจ๋ง

TOSHIBA CANVIO ALUMY 2TB ฮาร์ดดิสก์ต่อภายนอกสุดเจ๋ง

ด้วยรูปแบบของปริมาณข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ และการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แพร่หลายก็ทำให้ฮาร์ดดิสก์ลูกหลักที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์คงไม่เพียงพอเพราะถึงจะมีขนาดใหญ่ขึ้นจุมากขึ้นแต่คงไม่สนุกแน่ถ้าหากเราต้องพกเครื่องคอมพิวเตอร์ติดตัวตลอดเวลาเพื่อใช้แบ่งปันข้อมูลต่างๆ ฉะนั้นเพื่อเป็นการสร้างความยืดหยุ่นให้กับการทำงาน External HDD จึงเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น ยิ่งปัจจุบันด้วยความจุที่ได้รับการพัฒนาให้สูงขึ้นในระดับ TB และ ราคาจำหน่ายที่ถูกลงเรื่อยๆ ก็ยิ่งทำให้การซื้อหามาใช้งานกลายเป็นเรื่องที่ง่ายดาย