TOSHIBA DT01ACA100 พลังจุเต็มพิกัด

TOSHIBA DT01ACA100 พลังจุเต็มพิกัด

TOSHIBA DT01ACA100 เป็นฮาร์ดดิสก์รุ่นใหม่จากโตชิบาที่ถูกส่งเข้ามาทำตลาดผู้ใช้งานทั่วไปและผู้ใช้งานเชิงพาณิชย์โดยจะมาในมาตรฐาน Form factor ขนาด 3.5 นิ้ว (26.1 x 101.6 x 147 มิลลิเมตร) ซึ่งถือว่าเป็นขนาดของฮาร์ดดิสก์เครื่องพีซีที่นิยมใช้งานในปัจจุบัน