BuyCOMs.com

Subscribe to BuyCOMs Reviews Subscribe to BuyCOMs Reviews Find Us one BuyCOMs Reviews
Product Reviews : รีวิวสินค้าไอที

TOTOLINK N9 เชื่อมต่อไร้สายได้แรงเต็มพิกัด

March 8th, 2016 | No Comments | Filed in Wireless
 TOTOLINK N9 เชื่อมต่อไร้สายได้แรงเต็มพิกัด

ขยายพื้นที่การใช้งานเครือข่ายไร้สายได้ครอบคลุมทุกพื้นที่กับแอคเซสพอยส์ TOTOLINK N9 ที่ออกแบบมาให้ติดตั้งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะรองรับเทคโนโลยี IEEE802.11af อย่างสมบูรณ์แบบหรือที่เรียกว่า PoE (Power over Ethernet) รับกระแสไฟฟ้าที่มาพร้อมกับสายแลนได้ทันที มีเสารับ-ส่งสัญญาณภายในขนาด 4dBi จำนวน 2 ชุด พร้อมเพาเวอร์แอมป์ที่ภาคกำ ลังส่งขนาด 20dBm กระจายสัญญาณได้รอบทิศทางด้วยคลื่นความถี่ 2.4GHz เชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายด้วยความเร็วสูงสุด 300Mbps และเพิ่ม SSID ได้สูงสุด 3 SSID ด้วยกัน เพื่อความยืดหยุ่นในการปรับใช้งาน

Read More »

Tags: , , ,