Tt esports Ventus Z เมาส์ดีไซน์ลํ้าสมัย ควบคุม สั่งงานได้อย่างแม่นยำ

Tt esports Ventus Z เมาส์ดีไซน์ลํ้าสมัย ควบคุม สั่งงานได้อย่างแม่นยำ

อุปกรณ์ที่เป็นตัวช่วยสำคัญในการเล่นเกมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ เมาส์ ซึ่งในยุคที่ตลาดเกมกำลังเป็นที่นิยม ได้มีการพัฒนานำเทคโนโลยีต่างๆ ใส่ลงเข้าไปในเมาส์เพื่อช่วยในการเล่นเกมส์ทำได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผสมผสานกับการออกแบบให้น่าใช้งาน เหมาะสำหรับจัดเข้ากับชุดคอมพิวเตอร์สุดโปรด