WD Se 4TB (WD4000F9YZ) ขนาดใหญ่จุใจถึง 4TB

WD Se 4TB (WD4000F9YZ) ขนาดใหญ่จุใจถึง 4TB

ปัจจุบันแม้ว่าฮาร์ดดิสก์ในกลุ่ม SSD จะได้รับความนิยมมากขึ้นแต่ดูเหมือนว่าความต้องการส่วนใหญ่ยังคงยกให้ฮาร์ดดิสก์แบบจานหมุนอยู่เหมือนเดิม เพราะด้วยข้อจำกัดด้านความจุ และราคาที่สูง จึงทำให้ฮาร์ดดิสก์ขนาด 3.5 นิ้วยังคงถูกเลือกใช้งานเป็นลูกหลักสำหรับใช้งาน อาจจะมีบ้างที่ผู้ใช้งานบางกลุ่มเริ่มใช้ SSD ในการเป็นไดร์ฟสำหรับบูต หรือใช้งานในแบบ 2 ลูกพร้อมกัน อย่างไรก็ดีด้วยความต้องการปริมาณข้อมูลที่สูงขึ้นในยุคที่คอนเท้นต์มีมากมายมหาศาล การเลือกใช้ฮาร์ดดิสก์ ก้อนโตย่อมสามารถจัดเก็บข้อมูลสำคัญได้มากยิ่งกว่า และหากคุณกำ ลังมองหาฮาร์ดดิสก์ในระดับ TB แล้วละก็ เราขอแนะนำ WD Se ครับ