Wulian PIR Motion Detector เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว อัจฉริยะ

Wulian PIR Motion Detector เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว อัจฉริยะ

ถ้ากล่าวถึงชื่อของ Nanjing IOT Sensor Technology Co., Ltd.หลายคนอาจจะไม่รู้จักเพราะเป็นผู้ผลิตรายใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำตลาดในบ้านเราจากการนำเข้าของบริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด