ZyXEL NAS540 4-Bay Personal Cloud Storage

ZyXEL NAS540 4-Bay Personal Cloud Storage

ZyXEL NAS540 เป็นอุปกรณ์ในกลุ่ม Network Storage ที่มีการออกแบบให้ใช้งานได้อย่างสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานภายในบ้าน ในออฟฟิศ หรือสามารถใช้งานได้ทุกที่ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ผ่านทางระบบคลาวด์ตัวอุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อด้วยโพรโตคอล CIFS/SMB for Windows,NFS for Linux/Unix, DHCP client,PPPoE และ Network Time Protocol (NTP)