Follow BuyCOMs at Facebook Follow BuyCOMs at Twitter

http://twitter.com/buycoms

ไม่พบข้อมูล

KODAK i30
KODAK i30
KODAK i30
»ความเร็วในการสแกน : 25 แผ่น ต่อนาที
»หน้า-หลัง พร้อมกัน : 50 ภาพ ต่อนาที
»เทคโนโลยีในการสแกน : Tri-color Plus Single CCD
»ปริมาณการรองรับงาน : 1,000 แผ่นต่อวัน
»วิธีในการสแกน : ด้านเดียว (Simplex)
»ถาดรองรับกระดาษ : up to 50 (75g/m2)


รายชื่อตัวแทนจำหน่าย
  KODAK i30 Customer Review
 
Customer Review
 
 
  KODAK i30 Product Specification
 
 
Type Hi-Speed Scanner
Scanning Module Tri-color Plus Single CCD
Scanning Speed 25 แผ่น ต่อนาที
Network Capability Builtin รองรับ
Options หน้า-หลัง พร้อมกัน 50 ภาพ ต่อนาที
Warranty รับประกัน 1 ปี
Other ความสามารถพิเศษ
- แปลงกระดาษพื้นสี ให้เป็นขาว-ดำ (iThresholding Technology)
- สามารถแปลง File เป็นหลายชนิดด้วยการสแกนเพียงครั้งเดียว
- สามารถกำหนดแหล่งที่ส่งภาพไปบนระบบ network ได้ เพียงครั้งเดียวด้วย Kodak Capture Software
- ตรวจเอกสารอัตโนมัติ
- ปรับเอกสารแก้เอียงอัตโนมัติ
- ลบหน้ากระดาษขาวอัตโนมัติ
- ลบขอบภาพอัตโนมัติ


NEWS Update