, CD Training (160x145) %>, Classic (160x145) %>, COMBO (160x145) %>

Follow BuyCOMs at Facebook Follow BuyCOMs at Twitter

http://twitter.com/buycoms

ไม่พบข้อมูล

Acer CB4824 (DVD-ROM 16X)
Acer CB4824 (DVD-ROM 16X)
Acer CB4824 (DVD-ROM 16X) Acer CB4824 (DVD-ROM 16X) Acer CB4824 (DVD-ROM 16X)
Acer CB4824 (DVD-ROM 16X) Acer CB4824 (DVD-ROM 16X) Acer CB4824 (DVD-ROM 16X)
     
Acer CB4824 (DVD-ROM 16X)
»ไดรฟ์ Combo จากผู้ผลิตค่าย Acer
»ความเร็วสูงสุดในการอ่านสื่อดีวีดี 16X
»ความเร็วสูงสุดในการเขียนแผ่น CD-R 48X
»ความเร็วสูงสุดในการเขียนแผ่น CD-RW 24X
»ความเร็วสูงสุดในการอ่านสื่อซีดี 24X
»หน่วยความจำบัฟเฟอร์ 2 เมกะไบต์
»อัตราเร็วการเข้าถึงข้อมูล 120 มิลลิวินาที
»อินเทอร์เฟซ E-IDE มาตรฐานการเชื่อมต่อ ATAPI
»รับประกัน 1 ปี


รายชื่อตัวแทนจำหน่าย
  Acer CB4824 (DVD-ROM 16X) Customer Review
 
Customer Review
 
 
  Acer CB4824 (DVD-ROM 16X) Product Specification
 
 
Type CD Combo Drive
Type of Drive Internal
Avg access time (ms) 120 มิลลิวินาที
Buffer Size 2 เมกะไบต์
Buffer Management Seamless Link
Data transfer rate (write) 48X
Data transfer rate (rewrite) 24X
Data transfer rate (read) DVD-ROM : 16X, CD-ROM : 48X
Interface E-IDE
Interface Type ATAPI
Dimension (WxHxD)mm 145.8 x 41.3 x 190 มิลลิเมตร
Weight (Kg) 1 กิโลกรัม
Warranty 1 ปี


NEWS Update