, CD Training (160x145) %>, Classic (160x145) %>, COMBO (160x145) %>

Follow BuyCOMs at Facebook Follow BuyCOMs at Twitter

http://twitter.com/buycoms

ไม่พบข้อมูล

Aopen CRW5232
Aopen CRW5232
Aopen CRW5232
»ไดรฟ์ CD-ReWtiter จากผู้ผลิตค่าย Aopen
»ความเร็วสูงสุดในการเขียนแผ่น CD-R 52X
»ความเร็วสูงสุดในการเขียนแผ่น CD-RW 32X
»ความเร็วสูงสุดในการอ่านสื่อซีดี 52X
»หน่วยความจำบัฟเฟอร์ 2 เมกะไบต์
»อัตราเร็วการเข้าถึงข้อมูล 100มิลลิวินาที
»อินเทอร์เฟซ E-IDE มาตรฐานการเชื่อมต่อ ATAPI
»รับประกัน 1 ปี


รายชื่อตัวแทนจำหน่าย
  Aopen CRW5232 Customer Review
 
Customer Review
 
 
  Aopen CRW5232 Product Specification
 
 
Type CD CD-ReWriter
Type of Drive Internal
Avg access time (ms) 100 มิลลิวินาที
Buffer Size 2 เมกะไบต์
Buffer Management Just Link
Data transfer rate (write) 52X
Data transfer rate (rewrite) 32X
Data transfer rate (read) 52X
Interface E-IDE
Interface Type ATAPI
Dimension (WxHxD)mm 149 x 42 x 188.4 มิลลิเมตร
Weight (Kg) 1 กิโลกรัม
Other ใช้เทคโนโลยี Just Link และ Just Speed
สามารถอัฟเกรด Firmware ได้
รองรับการใช้งาน เทคโนโลยี Mount Rainier
Warranty 1 ปี


NEWS Update