, CD Training (160x145) %>, Classic (160x145) %>, COMBO (160x145) %>

Follow BuyCOMs at Facebook Follow BuyCOMs at Twitter

http://twitter.com/buycoms

ไม่พบข้อมูล

MITSUMI DR-6800TE 52x24x52 16x Combo
MITSUMI DR-6800TE 52x24x52 16x Combo
MITSUMI DR-6800TE 52x24x52 16x Combo
»ไดรฟ์ Combo จากผู้ผลิตค่าย Mitsumi
»ความเร็วสูงสุดในการเขียนแผ่น CD-R 52X
»ความเร็วสูงสุดในการเขียนแผ่น CD-RW 24X
»ความเร็วสูงสุดในการอ่านสื่อซีดี 52X
»ความเร็วสูงสุดในการอ่านสื่อดีวีดี 16X
»หน่วยความจำบัฟเฟอร์ 2 เมกะไบต์
»อัตราเร็วการเข้าถึงข้อมูล DVD-ROM : 130, CD-ROM : 110 มิลลิวินาที
»อินเทอร์เฟซ E-IDE มาตรฐานการเชื่อมต่อ ATAPI
»รับประกัน 1 ปี


รายชื่อตัวแทนจำหน่าย
  MITSUMI DR-6800TE 52x24x52 16x Combo Customer Review
 
Customer Review
 
 
  MITSUMI DR-6800TE 52x24x52 16x Combo Product Specification
 
 
Type CD Combo Drive
Type of Drive Internal
Avg access time (ms) DVD-ROM : 130, CD-ROM : 110 มิลลิวินาที
Buffer Size 2 เมกะไบต์
Buffer Management ExecLink
Data transfer rate (write) 52X
Data transfer rate (rewrite) 24X
Data transfer rate (read) DVD-ROM : 16X, CD-ROM : 52X
Interface E-IDE
Interface Type ATAPI
Dimension (WxHxD)mm 148.6 x 41.8 x 193.3 มิลลิเมตร
Weight (Kg) 1 กิโลกรัม
Warranty 1 ปี


NEWS Update