, CD Training (160x145) %>, Classic (160x145) %>, COMBO (160x145) %>

Follow BuyCOMs at Facebook Follow BuyCOMs at Twitter

http://twitter.com/buycoms

ไม่พบข้อมูล

TDK AI-CDRW482448B
TDK AI-CDRW482448B
TDK AI-CDRW482448B
»ไดรฟ์ CD-ReWriter จากผู้ผลิตค่าย TDK
»ความเร็วสูงสุดในการเขียนแผ่น CD-R 48X
»ความเร็วสูงสุดในการเขียนแผ่น CD-RW 24X
»ความเร็วสูงสุดในการอ่านสื่อซีดี 48X
»หน่วยความจำบัฟเฟอร์ 2 เมกะไบต์
»อัตราเร็วการเข้าถึงข้อมูล 80 มิลลิวินาที
»อินเทอร์เฟซ E-IDE มาตรฐานการเชื่อมต่อ ATAPI
»รับประกัน 1 ปี


รายชื่อตัวแทนจำหน่าย
  TDK AI-CDRW482448B Customer Review
 
Customer Review
 
 
  TDK AI-CDRW482448B Product Specification
 
 
Type CD CD-ReWriter
Type of Drive Internal
Avg access time (ms) 80 มิลลิวินาที
Buffer Size 2 เมกะไบต์
Buffer Management Buffer Underrun
Data transfer rate (write) 48X
Data transfer rate (rewrite) 24X
Data transfer rate (read) 48X
Interface E-IDE
Interface Type ATAPI
Dimension (WxHxD)mm 145.8 x 41.3 x 190 มิลลิเมตร
Weight (Kg) 1 กิโลกรัม
Other คู่มือการใช้งานภาษาไทย
Warranty 1 ปี


NEWS Update