Follow BuyCOMs at Facebook Follow BuyCOMs at Twitter

http://twitter.com/buycoms

ไม่พบข้อมูล

Loqware LoqDrive 250 SPR  40GB
Loqware LoqDrive 250 SPR  40GB
Loqware LoqDrive 250 SPR  40GB    
Loqware LoqDrive 250 SPR 40GB
»ฮาร์ดดิสก์แบบติดตั้งใช้งานภายนอก (External)
»ขนาดความจุ 40 กิกะไบต์
»เชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB 1.1
»เป็นฮาร์ดดิสก์ที่มีการตรวจสอบการใช้งานด้วยลายนิ้วมือ ผ่านพื้นที่สแกนขนาด 500 dpi
»ข้อมูลจะปลอดภัยเมื่อLoq Drive ถูกถอดออกเมื่อข้อมูลมีการเข้ารหัสไว้ ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นๆได้เลย
»เหมาะสำหรับการใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปและโน้ตบุ๊ก
»ขนาดรูปทรง 92 x 43 x 150 มิลลิเมตร
»น้ำหนัก 445 กรัม


รายชื่อตัวแทนจำหน่าย
  Loqware LoqDrive 250 SPR 40GB Customer Review
 
Customer Review
 
 
  Loqware LoqDrive 250 SPR 40GB Product Specification
 
 
Type of Drive External
Interface USB
Interface Type USB 1.1
Storage Capacity 40 กิกะไบต์
Other ขนาดพื้นที่สแกน 500 dpi เพื่อการสแกนลายนิ้วมือก่อนเข้าใช้งาน
อุณหภูมิขณะรันการทำงาน +5 ถึง +35 องศาเซลเซียส
ขนาดรูปทรง 92 x 43 x 150 มิลลิเมตร
น้ำหนัก 445 กรัม
Warranty 3 ปี


NEWS Update