Follow BuyCOMs at Facebook Follow BuyCOMs at Twitter

http://twitter.com/buycoms

ไม่พบข้อมูล

Hitachi Ultrastar 15K147 147GB Ultra 320 68-pin Wide
Hitachi Ultrastar 15K147 147GB Ultra 320 68-pin Wide
Hitachi Ultrastar 15K147 147GB Ultra 320 68-pin Wide
»ฮาร์ดดิสก์จาก HITACHI
»รุ่น Ultrastar 15K147 147GB Ultra 320 68-pin Wide
»รูปแบบการติดตั้ง Internal
»ขนาดความจุ 147 กิกะไบต์
»ความเร็วรอบการหมุนของจานดิสก์ 15,000 RPM
»ขนาดหน่วยความจำบัฟเฟอร์ 16 เมกะไบต์
»อินเทอร์เฟซ SCSI
»มาตรฐานการเชื่อมต่อ Ultra 320 68-pin Wide
»อัตราการเข้าถึงข้อมูลโดยเฉลี่ย 3.7มิลลิวินาที
»รับประกัน 5 ปี


รายชื่อตัวแทนจำหน่าย
  Hitachi Ultrastar 15K147 147GB Ultra 320 68-pin Wide Customer Review
 
Customer Review
 
 
  Hitachi Ultrastar 15K147 147GB Ultra 320 68-pin Wide Product Specification
 
 
Mfr No HUS151414VL3600
Type of Drive Internal
Interface SCSI
Interface Type Ultra 320 68-pin Wide
Drive Size (Inch) 3.5 นิ้ว
Storage Capacity 147 กิกะไบต์
Rotational Speed (rpm) 15,000 รอบต่อนาที
Avg seek time (ms) 3.7มิลลิวินาที
Buffer Size 16 เมกะไบต์
SMART รองรับ
Other กินพลังงานไฟฟ้า 11.22 วัตต์
อุณหภูมิ 5 ถึง 55 องศาเซลเซียส (ใช้งาน) และ -40 ถึง 70 องศาเซลเซียส (ไม่มีการใช้งาน)
ความทนทานแรงกระแทก15G (มีการใช้งาน) และ 250G (ไม่มีการใช้งาน)
ระดับความดังของเสียง 3.5 เดซิเบล
Warranty 5 ปี


NEWS Update