Follow BuyCOMs at Facebook Follow BuyCOMs at Twitter

http://twitter.com/buycoms

ไม่พบข้อมูล

Xenn XD-6 256 MB
Xenn XD-6 256 MB
Xenn XD-6 256 MB Xenn XD-6 256 MB Xenn XD-6 256 MB
Xenn XD-6 256 MB Xenn XD-6 256 MB Xenn XD-6 256 MB
Xenn XD-6 256 MB Xenn XD-6 256 MB Xenn XD-6 256 MB
Xenn XD-6 256 MB    
Xenn XD-6 256 MB


รายชื่อตัวแทนจำหน่าย
  Xenn XD-6 256 MB Customer Review
 
Customer Review
 
 
  Xenn XD-6 256 MB Product Specification
 
 
Interface USB 2.0
FM Radio Support สามารถบันทึกได้ 20 สถานี
Built in Memory 256 MB


NEWS Update