Follow BuyCOMs at Facebook Follow BuyCOMs at Twitter

http://twitter.com/buycoms

ไม่พบข้อมูล

OKER EB-650
OKER EB-650
OKER EB-650
»มีกำลังไฟฟ้า 650 วัตต์
»รองรับการใช้งานซีพียู Intel Core 2 Duo และ AMD Phenom
»รายละเอียดการใช้งานสอดคล้องกับ ATX เวอร์ชั่น 2.03 และ ATX 12V เวอร์ชั่น 1.1
»มีวงจรในการป้องกันการไหลของกระแสไฟฟ้าที่มาก เกินกว่าการใช้งานใน ปัจจุบันและมีการป้องกันอุณหภูมิที่สูงขึ้นมากเกินไป


รายชื่อตัวแทนจำหน่าย
  OKER EB-650 Customer Review
 
Customer Review
 
 
  OKER EB-650 Product Specification
 
 
Output (Watt) 650 วัตต์
Product Link Manufacturer Link


NEWS Update