Follow BuyCOMs at Facebook Follow BuyCOMs at Twitter

http://twitter.com/buycoms

ไม่พบข้อมูล

OKER 480W
OKER 480W
OKER 480W
»มีกำลังไฟฟ้า 480 วัตต์
»รองรับการใช้งานซีพียู Intel Core 2 Duo และ AMD Phenom
»รายละเอียดการใช้งานสอดคล้องกับ ATX เวอร์ชั่น 2.03 และ ATX 12V เวอร์ชั่น 1.1
»มีวงจรในการป้องกันการไหลของกระแสไฟฟ้าที่มาก เกินกว่าการใช้งานในปัจจุบันและมีการป้องกันอุณหภูมิที่สูงขึ้นมากเกินไป


รายชื่อตัวแทนจำหน่าย
  OKER 480W Customer Review
 
Customer Review
 
 
  OKER 480W Product Specification
 
 
Output (Watt) 480 วัตต์
Other รองรับการใช้งานซีพียู Intel Core 2 Duo และ AMD Phenom
รายละเอียดการใช้งานสอดคล้องกับ ATX เวอร์ชั่น 2.03 และ ATX 12V เวอร์ชั่น 1.1
มีวงจรในการป้องกันการไหลของกระแสไฟฟ้าที่มาก เกินกว่าการใช้งานในปัจจุบันและมีการป้องกันอุณหภูมิที่สูงขึ้นมากเกินไป
Product Link Manufacturer Link


NEWS Update