Follow BuyCOMs at Facebook Follow BuyCOMs at Twitter

http://twitter.com/buycoms

ไม่พบข้อมูล

OKER EB-500
OKER EB-500
OKER EB-500
»มีกำลังไฟฟ้า 500 วัตต์
»รองรับการใช้งานซีพียู Intel Core 2 Duo และ AMD Phenom
»รายละเอียดการใช้งานสอดคล้องกับ ATX เวอร์ชั่น 2.03 และ ATX 12V เวอร์ชั่น 1.1
»มีวงจรในการป้องกันการไหลของกระแสไฟฟ้าที่มาก เกินกว่าการใช้งานในปัจจุบันและมีการป้องกันอุณหภูมิที่สูงขึ้นมากเกินไป


รายชื่อตัวแทนจำหน่าย
  OKER EB-500 Customer Review
 
Customer Review
 
 
  OKER EB-500 Product Specification
 
 
Output (Watt) 500 วัตต์
Other รองรับการใช้งานซีพียู Intel Core 2 Duo และ AMD Phenom
รายละเอียดการใช้งานสอดคล้องกับ ATX เวอร์ชั่น 2.03 และ ATX 12V เวอร์ชั่น 1.1
มีวงจรในการป้องกันการไหลของกระแสไฟฟ้าที่มาก เกินกว่าการใช้งานใน ปัจจุบันและมีการป้องกันอุณหภูมิที่สูงขึ้นมากเกินไป
Product Link Manufacturer Link


NEWS Update