Follow BuyCOMs at Facebook Follow BuyCOMs at Twitter

http://twitter.com/buycoms

ไม่พบข้อมูล

Infineon 1 GB DDR SDRAMs
Infineon 1 GB DDR SDRAMs
Infineon 1 GB DDR SDRAMs
»หน่วยความจำประเภท DDR SDRAM หรือ SDRAM II ความจุขนาด 1 GB
»DDR ย่อมาจาก Double data rate DDR DRAM นี้ แยกออกมาจาก SDRAM
»จุดที่ต่างกันหลักๆ ของทั้งสองชนิดนี้คือ DDR SDRAM นี้ สามารถที่จะใช้งานได้ทั้งขาขึ้น และ ขาลง ของสัญญาณนาฬิกา เพื่อส่งถ่ายข้อมูล นั่นก็ทำให้อัตราส่งถ่ายเพิ่มได้ถึงเท่าตัว ซึ่งจะมีอัตราส่งถ่ายข้อมูลสูงสุดถึง 1 G ต่อวินาทีเลยทีเดียว
»DDR Memory เป็นเทคโนโลยีล่าสุดของระบบหน่วยความจำที่มีประสิทธิภาพสูง ในCPU รุ่นปัจจุบันและอนาคตที่ทำงานในความเร็วสูงต้องการหน่วยความจำที่รวดเร็ว และระบบที่ส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพควบคู่กันไป
»เครื่อง Server และ WorkStation ระดับสูงควรที่จะใช้ DDR Memory เพราะสามารถให้ประสิทธิภาพสูงสุดเป้น 2 เท่าเมื่อเทียบกับ PC 100 หรือ PC 133 SDRAM ในราคาใกล้เคียงกัน


รายชื่อตัวแทนจำหน่าย
  Infineon 1 GB DDR SDRAMs Customer Review
 
Customer Review
 
 
  Infineon 1 GB DDR SDRAMs Product Specification
 
 
Type DDR SDRAM PC-1600
Chip Infineon
Capacity 1GB
Warranty 3 years


NEWS Update