Follow BuyCOMs at Facebook Follow BuyCOMs at Twitter

http://twitter.com/buycoms

ไม่พบข้อมูล

OKER KB-3100
OKER KB-3100
OKER KB-3100
»คีบอร์ด ไร้สาย:
»- การออกแบบเป็นลักษณะ แฟชั่นง่ายๆ สบายๆมีความเงางามใช้งานได้ทุกๆ พื้นที่
»- มีความทนทานคีย์ปุ่มกด สลักตัวอักษรด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์ป้องกัน การสึกหรอและมีความคงทนทำให้ มีอายุการใช้งานที่มาก ขึ้น
»- นอกจากนั้นแบตเตอร์รี่ของคีบอร์ดมี ความยาวนาน มากกว่า 12 เดือน มีระบบแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอร์รี่ต่ำสามารถควบคุมการ ทำงานของแบตเตอร์ รี่ได้อย่างดีเยี่ยม
»เมาส์:
»- มีความแม่นยำในการทำงานสูงด้วยเทคโนโลยีในการค้นหาตำแหน่ง
»ละควบคุมการทำงานของเคอร์เซอร์ได้อย่างราบรื่นบน ทุกพื้นสภาพผิว
»- สามารถปรับค่าความละเอียด ของเมาส์ได้ด้วยเทคโนโลยีการคีย์สวิตซ์ สามารถใช้ งานได้โดยการกดปุ่ม ทำงานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องระงับการทำงาน
»- เมาส์มีแบตเตอร์รี่ในการใช้งานได้ยาวนานมากว่า 3 เดือนและมีระบบ
»แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอร์รี่ต่ำ


รายชื่อตัวแทนจำหน่าย
  OKER KB-3100 Customer Review
 
Customer Review
 
 
  OKER KB-3100 Product Specification
 
 
Other คีบอร์ด ไร้สาย:
- การออกแบบเป็นลักษณะ แฟชั่นง่ายๆ สบายๆมีความเงางามใช้งานได้ทุกๆ พื้นที่
- มีความทนทานคีย์ปุ่มกด สลักตัวอักษรด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์ป้องกัน
การสึกหรอและมีความคงทนทำให้ มีอายุการใช้งานที่มาก ขึ้น
- นอกจากนั้นแบตเตอร์รี่ของคีบอร์ดมี ความยาวนาน มากกว่า 12 เดือน มี
ระบบแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอร์รี่ต่ำสามารถควบคุมการ ทำงานของ
แบตเตอร์ รี่ได้อย่างดีเยี่ยม
เมาส์:
- มีความแม่นยำในการทำงานสูงด้วยเทคโนโลยีในการค้นหาตำแหน่ง
และควบคุมการทำงานของเคอร์เซอร์ได้อย่างราบรื่นบน ทุกพื้นสภาพผิว
- สามารถปรับค่าความละเอียด ของเมาส์ได้ด้วยเทคโนโลยีการคีย์สวิตซ์
สามารถใช้ งานได้โดยการกดปุ่ม ทำงานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องระงับการทำงาน
- เมาส์มีแบตเตอร์รี่ในการใช้งานได้ยาวนานมากว่า 3 เดือนและมีระบบ
แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอร์รี่ต่ำ
Product Link Manufacturer Link


NEWS Update