Follow BuyCOMs at Facebook Follow BuyCOMs at Twitter

http://twitter.com/buycoms

ไม่พบข้อมูล

OKER KB-50
OKER KB-50
OKER KB-50
»คีย์บอร์ด :
»- ออกแบบให้ คีบอร์ดมีความทนทานต่อการกระแทก
»- คีย์ปุ่มกด ถูกออกแบบให้สามารถกดใช้งานได้ถึง 10 ล้านครั้งต่อการกดใช้งาน ทำให้มีอายุ การใช้งานที่ยาวนานขึ้น
»- คีย์ปุ่มกดมีความรวดเร็วในการสัมผัสออกแบบด้วย ACPI ซึ่ง ให้ความ รู้สึกที่มากกว่าความ สะดวกสบายต่อการใช้งาน
»- ภายในคีบอร์ ดจะมีปุ่มยางที่จะทำหน้าที่ช่วยป้องกันการล็อคของคีย์ ปุ่มกด ให้ความสัมผัส ของคีย์ปุ่มกดมีความรวดเร็วและง่ายต่อการใช้งาน
»- มีคีย์ปุ่มกด 104 คีย์แบบมีปุ่มต่างๆ ของ windows
»เมาส์ :
»- ใช้ Original IC ในการรับรู้ตำแหน่งแสงที่ถูกต้องและแม่นยำใน ทุกๆ พื้น ผิว
»- ออก แบบให้มีความไวสูง 800 DPI ไว ต่อความรู้สึกของผู้ใช้ มีความเชิง เส้นที่ดี การใช้งานมี ความยืดหยุ่น มากขึ้น มากไปกว่านั้นการเล่นเกมส์ สามารถ เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ สะดวกและ รวดเร็ว
»- สนับสนุนการเชื่อมต่อแบบ PS/2


รายชื่อตัวแทนจำหน่าย
  OKER KB-50 Customer Review
 
Customer Review
 
 
  OKER KB-50 Product Specification
 
 
Other คีย์บอร์ด :
- ออกแบบให้ คีบอร์ดมีความทนทานต่อการกระแทก
- คีย์ปุ่มกด ถูกออกแบบให้สามารถกดใช้งานได้ถึง 10 ล้านครั้งต่อการกดใช้งาน ทำให้มีอายุ การใช้งานที่ยาวนานขึ้น
- คีย์ปุ่มกดมีความรวดเร็วในการสัมผัสออกแบบด้วย ACPI ซึ่ง ให้ความ รู้สึกที่มากกว่าความ สะดวกสบายต่อการใช้งาน
- ภายในคีบอร์ ดจะมีปุ่มยางที่จะทำหน้าที่ช่วยป้องกันการล็อคของคีย์ ปุ่มกด ให้ความสัมผัส ของคีย์ปุ่มกดมีความรวดเร็วและง่ายต่อการใช้งาน
- มีคีย์ปุ่มกด 104 คีย์แบบมีปุ่มต่างๆ ของ windows
เมาส์ :
- ใช้ Original IC ในการรับรู้ตำแหน่งแสงที่ถูกต้องและแม่นยำใน ทุกๆ พื้น ผิว
- ออก แบบให้มีความไวสูง 800 DPI ไว ต่อความรู้สึกของผู้ใช้ มีความเชิง เส้นที่ดี การใช้งานมี ความยืดหยุ่น มากขึ้น มากไปกว่านั้นการเล่นเกมส์ สามารถ เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ สะดวกและรวดเร็ว
- สนับสนุนการเชื่อมต่อแบบ PS/2
Product Link Manufacturer Link


NEWS Update