Follow BuyCOMs at Facebook Follow BuyCOMs at Twitter

http://twitter.com/buycoms

ไม่พบข้อมูล

OKER BL7-305
OKER BL7-305
OKER BL7-305
»ใช้เทคโนโลยี Bluetooth Wireless Technology ไม่ต้องใช้ตัวรับส่งสัญญาณ มีความทนทาน และไม่มีสายในการเชื่อมต่อ
»เมาส์สามารถทำงานได้ในระยะ 12 เมตรและในช่วง 360 องศา
»บรูทูธต้องเป็นรุ่น 2.1+EDR
»ใช้ความถี่ในย่าน Full-band มีระบบเลือกความถี่อัตโนมัติ
»มีสวิตซ์ในการเปลี่ยนค่าความละเอียดของเมาส์ 500/800/1200/1600 DPI
»มี 3 ระบบช่วยในการประหยัดพลังงาน
»ใช้เทคโนโลยี Adcanced optical positioning technology
»มีการแจ้งเตือนเมื่อพลังงานการใช้งานต่ำ
»Scroll Wheel มีความแม่นยำและ สะดวกสบาย
»ถูกออกแบบโดยเทคโนโลยี Ergonomic ให้เหมาะกับการใช้มือทั้ง 2 ข้าง


รายชื่อตัวแทนจำหน่าย
  OKER BL7-305 Customer Review
 
Customer Review
 
 
  OKER BL7-305 Product Specification
 
 
Type of Device Bluetooth Wireless Technology
Other เมาส์สามารถทำงานได้ในระยะ 12 เมตรและในช่วง 360 องศา
บรูทูธต้องเป็นรุ่น 2.1+EDR
ใช้ความถี่ในย่าน Full-band มีระบบเลือกความถี่อัตโนมัติ
Product Link Manufacturer Link


NEWS Update