Follow BuyCOMs at Facebook Follow BuyCOMs at Twitter

http://twitter.com/buycoms

ไม่พบข้อมูล

Microsoft IntelliMouse 3.0
Microsoft IntelliMouse 3.0
Microsoft IntelliMouse 3.0
»มีปุ่ม Wheel ให้ใช้งานกับระบบปฏิบัติการ เพื่อทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
» สามารถใช้งาน Auto-Scroll โดยกดปุ่ม Wheel
» มีลักษณะโค้งมนเรียบง่าย มาด้วยสีขาว เหมาะกับทุกๆโอกาสการนำไปใช้งาน
»รองรับการใช้งานได้ดีกับมือข้างขวา
» มาด้วยขนาดที่กระชับกับมือ และมีส่วนโค้งให้ง่ายต่อการใช้งาน พร้อมการใช้งานของปุ่มทั้ง 3 ปุ่มก็ทำได้นุ่มนวล
» เชื่อมต่อแบบ PS/2
» รองรับกับระบบปฏิบัติ Windows 95/98/NT4.0
»รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี


รายชื่อตัวแทนจำหน่าย
  Microsoft IntelliMouse 3.0 Customer Review
 
Customer Review
 
 
  Microsoft IntelliMouse 3.0 Product Specification
 
 
Type of Device Wheel Mouse
System Type Windows 95/98/NT4.0
Connection PS/2
Other Ergonomic Design
Customizable Buttons
Classic Shape
Warranty 3 ปี


NEWS Update