Follow BuyCOMs at Facebook Follow BuyCOMs at Twitter

http://twitter.com/buycoms

ไม่พบข้อมูล

Samart mySpeedy ADSL 512/256(TOT)
Samart mySpeedy ADSL 512/256(TOT)
Samart mySpeedy ADSL 512/256(TOT)
»อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง แบบเหมาจ่ายรายเดือน ความเร็ว 512/256 Kbps.
»ไม่จำกัดชั่วโมงการใช้งาน
»รับฟรี ค่าแรกเข้า
»รับฟรี USB modem
»รับฟรี อีเมล์ 1 ชื่อ ในพื้นที่สูงสุด 200 MB
»ลดเงื่อนไขอายุสัญญาการเป็นสมาชิก จาก 12 เดือน เป็น 6 เดือน


รายชื่อตัวแทนจำหน่าย
  Samart mySpeedy ADSL 512/256(TOT) Customer Review
 
Customer Review
 
 
  Samart mySpeedy ADSL 512/256(TOT) Product Specification
 
 
Usage Time ไม่จำกัดชั่วโมง
Timelimit Expire 1 เดือน
E-mail มี
E-mail Capacity 200 MB
Speed 512/256Kbps.
Bth/hours -
Accessories Inbox -
Services 24 ชั่วโมง
Entry Fee -
Zone Used ตามพื้นที่ให้บริการของ TOT
Hdd Capacity -
Other ฟรี ค่าแรกเข้า 2,000 บาท
ฟรี USB Modem 1,800 บาท
ฟรี พื้นที่อีเมล์ 200 MB.
ฟรี Anti-Virus,Anti-Spam Protection
ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าเชื่อมสัญญาณ , ค่าติดตั้ง ,ค่าจัดส่ง modem และไม่รวม VAT 7%


NEWS Update