Follow BuyCOMs at Facebook Follow BuyCOMs at Twitter

http://twitter.com/buycoms

ไม่พบข้อมูล

idn idn Leased Line 64 Kbps
idn idn Leased Line 64 Kbps
idn idn Leased Line 64 Kbps
»เป็นการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วยความเร็วสูง ด้วยอายุสัญญา 1 ปี ขึ้นไป เชิงธุรกิจขององค์กร
»เชื่อมต่อตลอด 24 ชั่วโมง
»เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยความเร็วสูง
»เครือข่ายที่วางใจได้และปลอดภัย
»ไม่จำกัดจำนวนชั่วโมงการใช้งานและจำนวนผู้ใช้
»ไม่จำกัดระยะเวลาในการใช้
»สามารถสนองความต้องการขององค์กรทุกขนาด
»รองรับผู้ใช้งานจำนวนมาก
»ไม่จำกัดปริมาณการรับ-ส่งข้อมูล
»ไม่จำกัดจำนวน e-mail account (บน Server ของท่านเอง)
»สามารถดูแลระบบอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของท่านด้วยตนเอง
»สามารถรองรับในการขยายระบบในอนาคต
»สามารถมี domain name ของตัวเอง
»ต้นทุนต่ำเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพที่ได้รับ
»บริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญ: 24 ชม. ทุกวัน
»สามารถเลือกระบบ Hardware , Software & Security ได้ตามต้องการ
»สามารถเลือกความเร็วที่เหมาะสมในการใช้งานได้
»สามารถสร้างและเก็บ Homepage ไว้ที่ Server ขององค์กรได้
»ควบคุมค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของระบบได้ด้วยเนื่องจากมีค่าใช่จ่ายที่คงที่


รายชื่อตัวแทนจำหน่าย
  idn idn Leased Line 64 Kbps Customer Review
 
Customer Review
 
 
  idn idn Leased Line 64 Kbps Product Specification
 
 
Usage Time unlimited
Timelimit Expire 1 month
E-mail no
E-mail Capacity no
Speed 64 Kbps
Accessories Inbox no
Services 24 ชม.
Entry Fee 25000
Zone Used กรุงเทพและปริมณฑล
Hdd Capacity no
Other สำหรับความเร็วสูงกว่า 512 Kbps. กรุณาติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท
อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้
Local area network
Router
Leased line เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจากผู้ให้บริการระบบเครือข่าย
หมายเหตุ
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
กำหนดระยะเวลาใช้บริการอย่างน้อย 1 ปี
ไม่รวมค่าวงจร leased line
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า


NEWS Update