Follow BuyCOMs at Facebook Follow BuyCOMs at Twitter

http://twitter.com/buycoms

ไม่พบข้อมูล

idn idn Leased Line 256 Kbps
idn idn Leased Line 256 Kbps
idn idn Leased Line 256 Kbps
»เป็นการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วยความเร็วสูง ด้วยอายุสัญญา 1 ปี ขึ้นไป เชิงธุรกิจขององค์กร
»เชื่อมต่อตลอด 24 ชั่วโมง
»เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยความเร็วสูง
»เครือข่ายที่วางใจได้และปลอดภัย
»ไม่จำกัดจำนวนชั่วโมงการใช้งานและจำนวนผู้ใช้
»ไม่จำกัดระยะเวลาในการใช้
»สามารถสนองความต้องการขององค์กรทุกขนาด
»รองรับผู้ใช้งานจำนวนมาก
»ไม่จำกัดปริมาณการรับ-ส่งข้อมูล
»ไม่จำกัดจำนวน e-mail account (บน Server ของท่านเอง)
»สามารถดูแลระบบอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของท่านด้วยตนเอง
»สามารถรองรับในการขยายระบบในอนาคต
»สามารถมี domain name ของตัวเอง
»ต้นทุนต่ำเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพที่ได้รับ
»บริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญ: 24 ชม. ทุกวัน
»สามารถเลือกระบบ Hardware , Software & Security ได้ตามต้องการ
»สามารถเลือกความเร็วที่เหมาะสมในการใช้งานได้
»สามารถสร้างและเก็บ Homepage ไว้ที่ Server ขององค์กรได้
»ควบคุมค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของระบบได้ด้วยเนื่องจากมีค่าใช่จ่ายที่คงที่


รายชื่อตัวแทนจำหน่าย
  idn idn Leased Line 256 Kbps Customer Review
 
Customer Review
 
 
  idn idn Leased Line 256 Kbps Product Specification
 
 
Usage Time unlimited
Timelimit Expire 1 month
E-mail no
E-mail Capacity no
Speed 256 Kbps
Bth/hours 100000
Accessories Inbox no
Services 24 ชม.
Entry Fee no
Zone Used กรุงเทพและปริมณฑล
Hdd Capacity no
Other สำหรับความเร็วสูงกว่า 512 Kbps. กรุณาติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท
อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้
Local area network
Router
Leased line เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจากผู้ให้บริการระบบเครือข่าย
หมายเหตุ
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
กำหนดระยะเวลาใช้บริการอย่างน้อย 1 ปี
ไม่รวมค่าวงจร leased line
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า


NEWS Update