Follow BuyCOMs at Facebook Follow BuyCOMs at Twitter

http://twitter.com/buycoms

ไม่พบข้อมูล

Linksys WET11 Wireless-B Ethernet Bridge
Linksys WET11 Wireless-B Ethernet Bridge
Linksys WET11 Wireless-B Ethernet Bridge
»เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานทั้งระบบไร้สายมาตรฐาน IEEE 802.11b ที่รองรับอัตราความเร็ว 11Mbps และระบบใช้สายมาตรฐาน IEEE 802.3/802.3u ที่ให้อัตราความเร็ว 10/100Mbps ร่วมกันได้
»สนับสนุนฟังก์ชันการทำงานอันหลากหลาย
»บริหารจัดการค่าการทำงานได้ง่ายๆด้วยอินเตอร์เฟสในแบบ GUI (Graphic User Interface ถายใต้ระบบ Web-Based Management จึงรองรับการคอนฟิกผ่านระบบปฏิบัติการได้อย่างหลากหลาย
»มั่นใจด้วยระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบไร้สายด้วย WEP (Wired Equivalent Privacy) ทั้งในแบบ 64/128-bit
»สนับสนุนการใช้งานแอพพลิเคชั่นต่างๆ ได้ในแบบไร้สายทั้งไฟล์นต่างๆ ไฟล์วีดีโอมัลติมีเดียได้
»ให้ความคุ้มค่าในการใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น เหมาะสำหรับใช้งานภายในองค์กรโดยทั่วๆไปได้อย่างดี


รายชื่อตัวแทนจำหน่าย
  Linksys WET11 Wireless-B Ethernet Bridge Customer Review
 
Customer Review
 
 
  Linksys WET11 Wireless-B Ethernet Bridge Product Specification
 
 
Mfr No WET11
Standards 10/100 Ethernet,IEEE802.11b
Compliant Std IEEE802.3, IEEE802.11b
Data Transfer Rate 11
Data Link Protocal IEEE802.3u, IEEE 802.11x
Port/Connector 2
Power Consumption 100~230VAC to 5VDC 1.5A Power Adapter
Other WAN Port: 10/100Mbps,
Warranty รับประกัน 3 ปี


NEWS Update