Follow BuyCOMs at Facebook Follow BuyCOMs at Twitter

http://twitter.com/buycoms

ไม่พบข้อมูล

3Com 3C16464C SuperStack® 3 Baseline 10/100 Switch 12 port
3Com 3C16464C SuperStack® 3 Baseline 10/100 Switch 12 port
3Com 3C16464C SuperStack® 3 Baseline 10/100 Switch 12 port
»ผลิตภัณฑ์ SuperStack® 3 Baseline ง่ายในการติดตั้งและใช้งาน เพราะไม่ต้องปรับและไม่ต้องอาศัยSoftware ในการจัดการ และด้วยความสามารถแบบฟาสอีเทอร์เน็ทสามารถลดปัญหาขอขวด(bottlenecks) ได้
»ด้วยระบบการทำงานมาตราฐาน IEEE 802.3x Flow Control ป้องกันการเกิดOver Flowของเฟรมข้อมูลช่วยลดการสูญหายของแพ็คเก็ทข้อมูล
»ใช้วิธีการส่งข้อมูลแบบ Store-and-Forward ช่วยลดการเกิดการผิดผลาดของข้อมูลในแพ็คเก็ทก่อนส่งไปยังปลายทาง
»เป็นสวิตช์ 12 พอร์ต ที่มาพร้อมกับพอร์ตฟาสต์ อีเธอร์เน็ต ซึ่งใช้เทคโนโลยี 10/100 BASE-TX autosensing ที่ให้ความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่าย
»ผ่านการทดสอบจนแน่ใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และมีความน่าเชื่อถือมี MDI/MDIX switch ทำให้ง่ายในการเชื่อมต่อ
»รองรับ full-/half-duplex autonegotiation ในทุก port ซึ่งSwitch จะตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ทำงานแบบใด ถ้าอุปกรณ์นั้นทำแบบ half duplex พอร์ตนั้นก็จะทำงานแบบ half duplex ถ้าอุปกรณ์นั้นทำงานแบบ full duplex พอร์ตนั้นก็จะทำงานแบบ full duplex ด้วย


รายชื่อตัวแทนจำหน่าย
  3Com 3C16464C SuperStack® 3 Baseline 10/100 Switch 12 port Customer Review
 
Customer Review
 
 
  3Com 3C16464C SuperStack® 3 Baseline 10/100 Switch 12 port Product Specification
 
 
Mfr No 3C16464C
Standard/Type Network None
Flash Memory None
Status Indicators ไม่มีรายละเอียด
Switching Protocal Ethernet
Data Transfer Rate/Bandwidth 10/100 Mbps
Network Ports Qty 12 x RJ-45 10/100Mbps ports
Connectivity Technology Cable
Data Link Protocal Ethernet, Fast Ethernet
Communication Mode Half/Full Duplex on all ports
Compliant Standards IEEE 802.3, 802.3u ,802.3x,802.1d
Power Supply/Device External power adapter
Voltage Required 100-240VAC, 50/60Hz
Dimension (WxHxD) 4.36 x 44 x 23.5 cm
Weight 2.6kg
Warranty รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
Other Media interfaces: 10/100BASE-TX/RJ-45
Ethernet switching features: Store-and-forward; full-/half-duplex auto-negotiation; 802.3x flow control


NEWS Update