Follow BuyCOMs at Facebook Follow BuyCOMs at Twitter

http://twitter.com/buycoms

ไม่พบข้อมูล

Artech SkyGate-USB VoIP Adaptor
Artech SkyGate-USB VoIP Adaptor
Artech SkyGate-USB VoIP Adaptor Artech SkyGate-USB VoIP Adaptor  
Artech SkyGate-USB VoIP Adaptor
เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้การโทรศัพท์ต่างประเทศผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องที่ง่ายดายขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการประชุมผ่านโทรศัพท์ หรือโอนสายระหว่างอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ธรรมดาได้อีกด้วย


รายชื่อตัวแทนจำหน่าย
  Artech SkyGate-USB VoIP Adaptor Customer Review
 
Customer Review
 
 
  Product  File
 
SkyGate USB VoIP Adaptor ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
  Artech SkyGate-USB VoIP Adaptor Product Specification
 
 
Mfr No AD200
Standard/Type Network VoIP
Power Supply From USB Port
Other รองรับ Conference, Forwarding Call และ Toll Bypass
สามารถเชื่อมต่อผ่าน PABX และ PSTN ได้
Warranty 1 ปี


NEWS Update