Follow BuyCOMs at Facebook Follow BuyCOMs at Twitter

http://twitter.com/buycoms

ไม่พบข้อมูล

OKI C330dn
OKI C330dn
OKI C330dn
»ประเภท Color Laser
»ขนาดกระดาษ A4
»ความละเอียดในการพิมพ์ 1200x600 จุด/นิ้ว
»ความเร็วพิมพ์ขาวดำ 24 หน้า/นาที
»เวลาพิมพ์แผ่นแรก 8.5 วินาที
»ความเร็วพิมพ์สี 22 หน้า/นาที
»ความจุกระดาษ 350 แผ่น
»หน่วยความจำมาตราฐาน 128 MB
»กลับหน้าอัตโนมัติ
»หน่วยความจำสูงสุด 640 MB
»เน็ตเวิร์ค Ethernet
»น้ำหนัก 22 กก.
»ขนาด 242 x 410 x 504 มม.


รายชื่อตัวแทนจำหน่าย
  OKI C330dn Customer Review
 
Customer Review
 
 
  OKI C330dn Product Specification
 
 
Other ประเภท Color Laser
ขนาดกระดาษ A4
ความละเอียดในการพิมพ์ 1200x600 จุด/นิ้ว
ความเร็วพิมพ์ขาวดำ 24 หน้า/นาที
เวลาพิมพ์แผ่นแรก 8.5 วินาที
ความเร็วพิมพ์สี 22 หน้า/นาที
ความจุกระดาษ 350 แผ่น
หน่วยความจำมาตราฐาน 128 MB
กลับหน้าอัตโนมัติ
หน่วยความจำสูงสุด 640 MB
เน็ตเวิร์ค Ethernet
น้ำหนัก 22 กก.
ขนาด 242 x 410 x 504 มม.
Product Link Manufacturer Link


NEWS Update