BuyCOMs.com

Subscribe to Story Subscribe to Story Find Us one StoryStory : บทความที่น่าสนใจ

เลือกใช้ Wireless Router ราคาย่อมเยาเพื่อการใช้งาน ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

May 10th, 2016 | in Story |


ทุกวันนี้ในการใช้งานระบบไร้สาย (Wireless) เป็นเรื่องที่ถือได้ว่าปกติไปแล้ว สถานที่ไหนที่ไม่มีการเชื่อมต่อแบบ ระบบไร้สายให้ใช้งาน (ฟรี) ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติ ยิ่งในส่วนของสถานที่ที่ให้บริการอย่างโรงแรมหรือรีสอร์ท ด้วยแล้วจะโดนลูกค้าคอมเม้นท์กันเป็นแน่แท้ อีกทั้งในยุคนี้แล้วผู้คนมีการใช้งานสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ตกันอย่าง แพร่หลายไม่ว่าจะเป็นรุ่นประหยัดราคาย่อมเยา รุ่นแพงฟีเจอร์มากมายก็แล้วแต่ฐานะและราคาที่ผู้บริโภคจะซื้อ จึงทำให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้สะดวก

1
สำหรับการใช้งานภายในบ้านก็เรียกได้ว่า เป็นระบบไร้สายกันหมดแล้ว เนื่องจาก ISP หรือ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตมีการแจก Wireless Router ให้ใช้งานกันฟรีๆ ไปเลย แต่เราเตอร์แจกให้มานั้น สามารถรองรับโหลดได้จำนวนหนึ่งเท่านั้น แต่ถ้ามี การใช้งานหลากหลายอุปกรณ์มากขึ้นกว่า 10 อุปกรณ์ หรือผู้ใช้งานชอบสตรีมมิ่งผ่านระบบไร้สายหรือ โหลดไฟล์แบบ P2P ก็จะต้องเลือกใช้งาน Wireless Router ที่มีคุณภาพดีเพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

ผู้ที่ต้องการใช้งาน Wireless Router ที่มีฟังก์ชันที่หลากหลายกว่า Wireless Router ทั่วไปเช่น ต้องมีฟีเจอร์ Wireless Repeater, Wireless Bridge, Schedule Reboot หรือ Bandwidth Limiter เป็นต้น ซึ่งฟังก์ชันต่างๆ เหล่านี้ใน Wireless Router ทั่วไปอาจใหม้ าไมค่ รบ หรือแมก้ ระทั่งผู้ที่ตอ้ งการ Wireless Router ที่สามารถปรับแต่ง/อัพเกรด/เปลี่ยนแปลงเฟิร์มแวร์ได้ ก็จะต้องเลือกใช้ Wireless Router ที่รองรับความสามารถของ DD-WRT หรือ Tomato ได้

2

สำหรับร้านกาแฟหรือ Coffee Shop ที่ตั้งอยู่ในสถานที่ชุมชน/หมู่บ้าน มีการใช้งาน Wireless 2.4GHz กันมากทำให้เกิดการชนกันของช่องสัญญาณ ซึ่งจะทำให้เกิดการสง่ ขอ้มูลได้ช้า ซึ่งจะตอ้งหา ทางเลี่ยงมาใช้งานที่ย่านความถี่อื่น คือ 5GHz โดยต้องทำการเลือกซื้ออุปกรณ์ที่รองรับ Wireless 5GHz ตัวใหม่เพิ่มมาอีกหนึ่งตัว หรืออัพเกรด Wireless Router ให้รองรับได้ทั้ง 2.4GHz และ 5GHz ได้ก็เป็นอีกทางออกหนึ่งที่น่าสนใจ

 

จากตัวอย่างข้างต้นเราก็พอจะมองเห็นได้ว่าเราจะต้องมี Wireless Router ดีๆ สักตัวไว้ใช้งาน เพื่อให้ประโยชน์ในการเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่น ต่อเนื่อง อีกทั้งยังสามารถรองรับการใชง้านที่หลากหลายฟังก์ชันได้ โดยจะขอยกตัวอย่าง Linksys E2500 ซึ่งเป็น Wireless Router ราคาประหยัด สามารถ ใช้งานภายในบ้าน, ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ ได้อย่างสะดวก

Linksys E2500 เป็น Broadband Wireless Router รองรับการทำงานไร้สายความเร็วสูง 300 Mbps (802.11n) แบบ Dual-N Band (2.4GHz/5.0GHz) สามารถใช้งานพร้อมกันทั้ง 2 ความถี่ รับ-ส่ง ข้อมูลด้วยเทคโนโลยี 2T2R MIMO จำนวน 4 ต้น เพิ่มระยะทางในการส่งได้ ไกลขึ้น ช่วยลดจุดอับสัญญาณการรับ-ส่ง ข้อมูล มีพอร์ต LAN แบบ 10/100 Mbps มาให้ 4 พอร์ต

Linksys E2500 สามารถนำไปใช้งาน สำหรับแชร์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่ลูกข่าย ผ่านระบบแลนและระบบ Wireless สามารถ ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Wireless-B/G/N (802.11b/g/n) รองรับระบบความปลอดภัย 64-bit/128-bit WEP, WPA, WPA2 มีระบบเครือข่าย รองรับ DHCP, Network Address Translation (NAT), TCP/IP, รองรับ MAC Address Filtering, URL Filtering, Stateful Packet Inspection (SPI), รองรับ Web Based Management, รองรับการทำงาน Port Forwarding และ VPN Pass Through (L2TP, PPTP)

Linksys E2500 ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ไร้สาย ที่ผู้ใช้งานมี งบประมาณแบบประหยัด แต่ต้องการเพิ่ม ประสิทธิภาพให้กับเราเตอร์

 

ติดตั้งง่าย

Linksys E2500 ให้การติดตั้งที่ง่าย ถ้ามีไดร์ฟ CD อยู่แล้วเพียงใส่แผ่น CD เข้าไประบบจะทำงาน อัตโนมัติ และมีขั้นตอนให้ผู้ใช้งานทำตาม

3

4

5

6

7

 

8

การตั้งค่า Linksys E2500 เมื่อมีการเชื่อมตอ่ อินเทอร์เน็ตแบบ PPPoE

 

การตั้งค่า Wireless เพื่อเชื่อมต่อแบบ ไร้สายโดยสามารถตั้งค่าได้ทั้ง 2.4GHz และ 5GHz โดยชื่อจะเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้ หรือ จะตั้งเป็นชื่อร้านก็ได้เช่นกัน

การตั้งค่า Wireless เพื่อเชื่อมต่อแบบ ไร้สายโดยสามารถตั้งค่าได้ทั้ง 2.4GHz และ 5GHz โดยชื่อจะเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้ หรือ จะตั้งเป็นชื่อร้านก็ได้เช่นกัน

 

10

การใช้ Linksys E2500 ร่วมกับ USB เพื่อใช้งานเป็น FTP Server หรือ Share Disk

 

ส่วนของการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ใหม่ส่วนของการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ใหม่

ส่วนของการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ใหม่ส่วนของการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ใหม่

 

แนะนำการเชื่อมต่อกับ Linksys E2500 กับร้าน Coffee Shop

12

ขอยกตัวอย่างสำหรับในการใช้งาน Linksys E2500 กับร้าน Coffee Shop สักตัวอย่าง เนื่องจากเป็นร้านที่เราสามารถเห็นกันทั่วไป และมักจะเปิดร้านในชุมชน เป็นร้านที่มีขนาด ไมใหญ่นัก มีพื้นที่นั่งสัก 4-5 โต๊ะหรือมีบริการ ตามปั๊มน้ำมัน สำหรับการบริการ Wireless ในร้าน Coffee Shop ณ วันนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติเสียแล้ว เรียกได้ว่าร้านไหนๆ ก็มี เพื่อเป็นการให้บริการ แก่ลูกค้าและถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งดึงดูดให้ลูกค้า เข้าร้าน แต่สิ่งหนึ่งที่มักจะเจอกันในยุคสมัยดีคือ การใช้งาน Wireless ที่ย่าน 2.4GHz กันมาก ทำให้เกิดการชนกันของสัญญาณซึ่งในบ้างครั้ง ทำให้เกิดการเชื่อมต่อที่ช้า แต่สำหรับ Linksys E2500 รองรับการทำงาน Dual Band เราสามารถ ใช้ Linksys E2500 วางไว้ที่ตำแหน่งกลางร้าน เพื่อให้สัญญาณครอบคลุมมากที่สุด

13

จากนั้นเชื่อมต่อ Linksys E2500 กับเครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์ใบเสร็จหรือบิล และกล้อง IP Camera เพื่อเป็นยามเฝ้าร้าน ผ่านทางพอร์ต LAN ซึ่งก็ให้ความสะดวกในการ เชื่อมต่อ และดว้ ยความที่ Linksys E2500 รองรับ คลื่น 2.4GHz และ 5GHz จึงทำให้ผู้ที่มาใช้งาน สามารถใช้งานได้ 2 คลื่นจึงช่วยลดการชนกัน ของสัญญาณได้ดี ทำให้การเชื่อมต่อมีความราบรื่น ยิ่งขึ้น ลูกค้าก็มีความประทับใจมากขึ้น

14

สิ่งที่ควรกระทำอย่างหนึ่งคือ การตั้งค่า Lease Time ของ DHCP ให้สั้นประมาณสัก 30 นาทีพอ เพื่อให้ตัว Linksys E2500 สามารถ ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง เพราะถ้าตั้ง Lease Time ไว้นานๆ เกินตัวอุปกรณ์จะจำหมายเลข IP ไว้เมื่อมีคนเข้ามาใช้งานมากๆ หมายเลข IP ก็จะเต็มและทำให้เกิดปัญหาได้ ซึ่งด้วยระยะ เวลาประมาณ 30 นาทีก็คิดว่าน่าจะเพียงพอต่อ การเข้ามาใช้บริการต่อหนึ่งคน แต่ก็สามารถที่จะ ปรับเปลี่ยนตามลักษณะของการให้บริการแต่ละ ร้านได้

ปรับแต่งเพิ่มความความสามารถของ Linksys E2500

สำหรับ Linksys E2500 นั้นเป็น Wireless Router ที่สามารถปรับแต่งระบบภายในได้ ซึ่งผู้ที่ต้องการอัพเกรดจากระบบปกติให้มีประสิทธิภาพ มากกว่าเดิมเหมือนกับการโอเวอร์คล๊อกซีพียู โดยสามารถที่จะหาเฟิร์มแวร์มาอัพเกรดได้ ซึ่งก็มีอยู่ 2 ค่ายหลักๆ คือ DD-WRT กับ Tomato แต่สำหรับ Linksys E2500 นั้นเวอร์ชั่น ของ Tomato จะมีความเสถียรมากกว่าและ มีเจอร์ที่หลากหลาย เช่น

  • Wireless Repeater : สามารถใช้ Linksys E2500 ทำการขยายสัญญาณ Wireless Router ตัวเก่าที่มีอยู่ให้สัญญาณไกลขึ้น ทำให้ สามารถครอบคลุมพื้นที่ได้มากขึ้น
  • Wireless Bridge : เป็นการเชื่อมต่อ ระบบเครือข่าย 2 วงเข้าด้วยกันผ่านทางไร้สาย ทำให้สะดวกไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยาก
  • Schedule Reboot : สามารถตั้งเวลา บูตเครื่องได้ ให้ระบบทำงานใหม่ ซึ่งก็มีความจำเป็น ในกรณีที่เปิดเครื่องไว้เป็นเวลานานอาจจะทำให้ บัฟเฟอร์เต็มได้ ซึ่งถ้าไม่มีระบบการ Reboot ผู้ใช้งานก็ต้องมาคอยเปิด-ปิดเอง
  • Bandwidth Limiter : เป็นการจำนวน แบนด์วิดท์ในการใช้งานให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม โดยไม่กระทบกับการใช้งานของคนอื่นๆ
  • 3G/4G Router : เป็นการงานใช้ร่วมกับ 3G/4G Dongle ได้เพื่อใช้งานเป็นลิงค์สำรอง ในกรณีลิงค์ที่สายขาดไม่สามารถเชื่อมต่อได้
  • VPN Server / VPN Client : สามารถ ใช้งานเป็น VPN ได้เพื่อเชื่อมต่อเป็นวงแลนส่วน ตัว
  • FTP Server / File Sharing : สามารถ ทำเป็น FTP Server / File Sharing ร่วมกับพอร์ต USB เพื่อสามารถแบ่งปันไฟล์ให้กับผู้อื่นได้อย่าง สะดวก
  • Media Server : สามารถใช้งานใน เรื่องของความบันเทิงได้อย่างครบครัน

สำหรับผู้ที่ต้องการจะอัพเกรดเฟิร์มแวร์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://tomato.groov.pl/ download/K26RT-N/build5x-123-EN/Linksys %20E-series/ โดยไฟล์ที่ใช้งานคือ tomato- E2500v3USB-NVRAM60K-1.28.RT-N5x- MIPSR2-130-Mega-VPN ในการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ผู้ใช้งานจะต้อง ระวังเรื่องไฟให้ดีอย่าให้ดับระหว่างอัพเกรด เฟิร์มแวร์มิฉะนั้นอาจจะเกิดความเสียหายต่อ Linksys E2500 ได้

15

โดยการอัพเกรดให้เข้าไปที่เมนู Adminis- tration -> Firmware Upgrade -> Browse เลือก ไฟล์ tomato-E2500v3USB-NVRAM60K-1.28. RT-N5x-MIPSR2-130-Mega-VPN ที่ได้ ดาวน์โหลดไว้ จากนั้นกด start upgrade ระบบ จะทำงาน รอสักครู่

16

ลักษณะหน้าตาของเฟิร์มแวร์ Tomato ที่อัพเกรดใหม่ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมไป พอสมควร

 

การตั้งค่า DHCP และค่า Lease Time ของ Linksys E2500 หลักจากที่อัพเกรดมาเป็น เฟิร์มแวร์ Tomato

การตั้งค่า DHCP และค่า Lease Time ของ Linksys E2500 หลักจากที่อัพเกรดมาเป็น เฟิร์มแวร์ Tomato

 

18

การตั้งค่า Bandwidth Limiter เพื่อควบคุมปริมาณการใช้งาน โดยสามารถตั้งค่าเป็นหมายเลข IP หรือตั้งค่าเป็นช่วงได้

 

19

สามารถตั้ง Reboot ระบบได้ตามวันและเวลาที่ต้องการ

 

20

โดยรวมแล้ว Linksys E2500 เป็นอีกหนึ่งเราเตอร์ที่น่าสนใจที่มีคุณสมบัติในการทำงานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะการทำงานจากเฟิร์มแวร์ที่มาจากโรงงานที่ให้ความเรียบง่ายให้ประสิทธิภาพในการทำงานดี และหน้าตา GUI ที่คงเอกลักษณ์ของ Linksys ไว้ทำให้ผู้ใช้งานมีความคุ้นเคย ถ้าเคยมีการใช้งาน Linksys มาแล้วหรือผู้ที่เริ่มใช้งานครั้งแรกก็สามารถเรียนรู้ได้ไม่ยาก

Linksys E2500 สามารถติดตั้งใช้งานได้ทั้งบนเพดาน ติดผนัง จึงให้ความสะดวกติดตั้งและสามารถวางในพื้นที่ที่เหมาะสมกับการใช้งานได้

ในส่วนของการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ของ Third Party อย่าง Tomato ผู้ใช้งานจะต้องมีความระมัดระวังสักหน่อยในเรื่องของการอัพเกรด แต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปที่จะสามารถกระทำได้ สามารถอัพเกรดได้ทั้งมือใหม่และมืออาชีพ แต่เมื่ออัพเกรดแล้วลักษณะเมนูจะเปลี่ยนไปจึงต้องมีการเรียนรู้เพื่อใช้งานสักหน่อย

การที่ Router จะสามารถปรับแต่งได้แบบนี้ตัวเครื่องจะต้องมีสเปคที่ค่อนข้างสูงและมีประสิทธิภาพพอสมควร จึงสามารถปรับได้เพราะไม่เช่นนั้นจะทำให้การทำงานไม่สมบูรณ์แบบหรือไม่สามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ

« « Qualcomm VIVE 11ac + Snapdragon 810/808 อีกก้าวของเทคโนโลยี Wireless AC อย่างสมบูรณ์แบบ

HBM (High Bandwidth Memory) หน่วยความจำชนิดใหม่ของการ์ดแสดงผลกราฟิกวันนี้ » »

คำที่เกี่ยวข้อง : , , ,


Short URL: http://www.buycoms.com/story/?p=229

Comments are closed.